Ergoterapeut
Marie Ladefoged

Lidt om mig og hvad jeg kan tilbyde

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2009 og har altid næret en stor interesse for, hvordan alle hverdagens aktiviteter og gøremål konstant er under indflydelse af vores sansebearbejdning. Nogle formår at sidde stille på en stol gennem en skoletime eller et vigtigt møde, mens andre oplever et konstant – ofte ubevidst - behov for løbende at skifte siddestilling eller holde sig beskæftiget på anden vis. Nogle kender måske situationen, hvor den ene i et par elsker højt musik til madlavning eller andre opgaver, mens dennes partner ALTID kommer og skruer ned, når musikken er på sit højeste, og nogle gange til stor irritation for begge parter. Uanset om vi taler om, kroppens evne til at holde sig i ro, responsen på den høje musik eller en helt tredje helt almindelig hverdagssituation, så udspringer det hele i kroppens og hjernens fælles bearbejdning af stimuli omkring os. Viden om, hvordan vi er påvirket af vores sanser, kan være en stor hjælp i det daglige liv og relationer med kollegaer eller folk, vi holder af.

En stor del af, hvad jeg har at tilbyde, udspringer fra vores kompas ift omverdenen; sanserne – så sidder du i et fælleskontor, har du lyst til udforske aktiviteter som kan stimulere dit barn og dig eller arbejder du/har barn i en daginstution, så kig nærmere på hvad jeg har at tilbyde.

Jeg er udover min ergoterapeutuddannelse også certificeret stimulastikinstruktør i 2013 og har taget kursus i arbejdsredskabet Sensory profile, hvor jeg på personer i alderen 12-65+ kan udarbejde personlig sanseprofil efter udfyldt selvevalueringsskema.

Er du mere interesset i et uddybende CV, kan du se min profil på linkedin ved at klikke her.

Ergoterapeut Marie Ladefoged

Individuel støtte

Alle kan risikere at komme i en situation, hvor man skal igennem et visitationsforløb af den eller anden art ved kommunen. Som ergoterapeut med 11 års erfaring, har jeg er godt kendskab til den kommunale sagsbehandling og er vant til at arbejde ud fra Servicelovens paragrafer. Jeg har gennem mine lige så mange år i socialpsykiatrien dybdegående kendskab til, hvor meget en sådan proces kan tage af den – måske sparsomme – energi der er.

Jeg tilbyder derfor støtte i form af bisidder eller ved læsning af papirer i forbindelse med sagsbehandling, hvis du – eller du en kender – har brug for ekstra støtte i mødet med det offentlige; det være sig i forbindelse med ansøgning om hjemmepleje, bostøtte, førtidspension eller andet.

Det kan desuden være du har svært ved at finde tilbage til en hverdag som hænger sammen efter et længere sygdomsforløb; energien rækker ikke, du har svært ved at udføre dine vante aktiviteter eller har behov for støtte og motivtation til at komme i gang med dagens gøremål.

Konkret kan jeg være behjælpelig med at skabe et overblik over hvordan du forvalter din energi i løbet af dagen, støtte i at lave struktur i dagligdagen, inspirere til kompenserende løsninger og tilbyde motiverende samtaler.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

NADA

Nada-metoden er en model, som benytter sig af øreakupunktur – det har været brugt i Danmark siden 1997 – og er oprindeligt udviklet i New York af psykiater Michael Smidt. I starter var Nada udviklet i forbindelse med abstinenser og afvænning, men er sidenhen udbredt til meget andet. Kernen i nada er at skabe fysisk og psykisk balance i kroppen og en vej til at komme i kontakt med sig selv. Nada består af 5 nåle, som sættes i begge ører – nålene skal sidde i minimum 45 minutter.

Der er ingen bivirkninger og metoden ses som et supplement til behandling eller andre individuelle forløb.

Nada kan desuden bruges i akutte situationer; eksempelvis angst, traume, abstinenser og meget mere.

Se deuden www.nada-danmark.dk

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Priser

Sensory profile

Private

Sanseprofil inkl. spørgeskema, analyse og tilbagemelding: 1800 kr

Ønskes en skriftlig rapport aftales pris ift rapporten omfang.

Virksomheder

Sanseprofil inklusiv råd og vejledning om indretning af kontorer: 2500 kr pr medarbejder

Stimulastik og sansemotorik

Private

Ét besøg: 140 kr per barn

To besøg: 120 kr per barn/gang

Tre besøg: 100 kr per barn/gang

Varighed er ca 1½ time per gang

Dagpleje

Oplæg ved forældremøde o.lign

30 min: 1000 kr

45 min 1500 kr

Oplæg og vejledning til personalemøde

60 min: 2000 kr

Dagplejere med børn i legestue eller eget hjem 1,5 time: 800 pr. dagplejer

Vuggestue og børnehave

Oplæg ved forældremøde o.lign

30 min: 1000 kr

45 min 1500 kr

Oplæg og vejledning til personalemøde

60 min: 2000 kr

Oplægning til personalemøde efterfulgt af besøg, hvor børnene deltager – ring og hør nærmere, så det aftales ift. netop jeres institution og behov.

NADA

Individuelt besøg

Første besøg: 75-100 kr

Efterfølgende besøg 50-75 kr

NADA café

Per deltager: 50 kr

 

Kørsel indenfor postnumrene 9000, 9200, 9210, 9220 og 9400 er inklusiv – udover disse lægges et tillæg på 3,56 kr/km.

Det vil desuden være muligt at få tilbud i postnummer 9600 hvor kørsel er inklusiv efter aftale.

Kontakt

Du kan enten kontakte mig via

Hvad er sensory profile

Adolescent/Adult Sensory Profile er en indiduel test, som undersøger bearbejningen af sensoriske stimuli og oplevelser og hvordan disse påvirker dagligdagen hos den som tager testen. Det er et selvevalueringsskema, på baggrund af hvilken der laves en analyse. Analysen giver et personligt billede af hvorledes den unge og voksne opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, som denne udsættes for i hverdagen.

Testen giver et generelt billede, så resultaterne kan overføres til alle sammenhænge i livet – på hjemme og på arbejde med mere.

Udover at lave analyse af testen kan jeg rådgive og vejlede om hvordan den nye viden og netop din sansning kan bruges konstruktivt din hverdag.

Sensory profile til private

Individuelle

Tilbuddet er til dig som er nysgerrig på din egen sansning og hvordan du kan bruge en viden om netop hvordan dine sanser generelt påvirker din adfærd i det daglige. Måske er det dig som altid skrurer ned for musikken eller ofte går ind i borde og stole, forlægger dine nøgler eller næsten ikke kan arbejde uden høj musik og andre ting i baggrunden. Det kan også være du intet har bemærket, men blot vil lære dig selv lidt bedre at kende.

Når der skal laves en sanseprofil, starter vi med en kort intro samtale, hvor du også udfylder selvevalueringsskemaet. Efter at jeg har lavet analysen vil vi sammen gennemgå den og komme ind på eksempler hvordan der, ved et eventuelt behov, kan ændres eller kompenseres i dagligdagen. Det er ikke givet, at der er behov for direkte tiltag, men du vil alligevel være meget klogere på netop din bearbejdning af de sensoriske stimuli.

Par

I kender det måske – den ene er utroligt morgenfrisk og det er den anden ikke. Det er ikke altid en god start på dagen, men årsagen måske findes i hvordan jeres sanser hver især reagerer på stimuli – og det kan selvfølgelig også skyldes vidt forskellige sengetider eller lignende. Skulle tilfældet ikke være det sidste eller er I måske uenige om hvor meget lys der skal være i stuen om aftenen eller hvor højt der skal skrues op for filmen, er det igen ret sandsynligt at en ”skjult” årsag er at finde I jeres individuelle bearbejdning af sensoriske stimuli.

Sidst, men ikke mindst, er det måske også bare fordi I er nysgerrige på jer selv og hinanden og ønsker nogle vinkler i jeres forhold. Kan I nikke genkendende til noget af det ovenstående kan jeg anbefale at I prøver at udarbejdet en sanseprofil hver.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Sensory profile virksomhed

Et tilbud til hele kontoret eller hvis der er en eller flere medarbejdere, som oplever, at der kan være vanskeligheder i løbet af en arbejdsdag – det være sig ift hovedpine, udtrætning eller en oplevelse af at være meget følsom i forhold til lyde eller lys på kontoret. Måske, I har en medarbejder, som har eller i er et længere sygdomsforløb, hvor denne kan have andre hensyn og reaktionsmønstre end vanligt. Man ved bl.a. at der er flere sensoriske forandringer efter et forløb med cancer – mange oplever højere udtrætning samt at de tolerer færre stimuli end før de blev syge.

Det kan også blot være, at I er en virksomhed som er nysgerrig på hvordan I – evt. mere hensigtsmæssigt – kan indrette jeres kontor i forhold de medarbejdere, som er ansat – her kan sanseprofilerne også kombineres med råd og vejledning i forhold til ergonomi og indretning. Lad mig høre fra jer, hvis I har spørgsmål i forhold til netop jeres virksomhed.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Hvorfor sansemotorik

Børns motoriske og sensoriske udvikling er en af de grundlæggende faktorer, når det gælder børns generelle trivsel og udvikling. Dette uanset om børnene er hjemme eller i institution. Som ergoterapeut har jeg en dybdegående viden om hvordan vores 7 sansesystemer påvirker barnets fysiske og psykiske udvikling – hvad der eksempelvis sker når de lærer at kravle, gå og bliver i stand til at udvikle en god balance. Jeg kan ligeledes rådgive og vejlede om hvordan denne udvikling understøttes bedst muligt samt komme med konkrete ideer til aktiviteter i hjemme eller i institutionen.

Man siger overordnet set, at vores sanser fungerer som kroppens kompas og med det menes, at sanserne registrerer alt, hvad der foregår i og udenfor kroppen – eksempelvis registrerer de det underlag vi går på og koordinerer muskelkraft og balance i forhold til dette underlag, så man enten ikke får overbalance, vrider rundt eller noget helt tredje. Det er vigtigt at stimulere og udfordre alle vores sanser hele livet. En ubalance i sansningen kan udover mere kendte ting, som dårlig balance pga., også medføre mere skjulte ting som eksempelvis vanskeligheder ved at lære at skrive pga dårlig koordination af syns- og muskel-ledsansen.

Stimulastik er et ergoterapeutisk koncept for børn i alderen 0-12 mdr, hvor I på hold, eller enkeltvis, får inspiration og introduktion til lege, som understøtter den motoriske udvikling.

Savner du inspiration til de små i mødregruppen eller eller andre i eget hjem, kig her.

Jeg tilbyder desuden oplæg om motorisk udvikling til forældremødet eller personalet i jeres dagpleje, vuggestue, børnehave, idrætsforening.

Stimulastik Vester Hassing

NYE HOLD I VESTER HASSING FRA 9. DECEMBER:

Du har her muligheden for at gå på et sammenhængende forløb med andre børn og forældre - børnene har, udover legene, også stor glæde af at spejle sig i de jævnaldrende børn.

Holdene afvikles i holdsalen ved Fysioform.

Adressen er:

Halsvej 220

9310 Vodskov

Holdene afvikles:

Onsdag kl. 9.30-10.30: 3-6 måneder

Onsdag kl. 10.45-11.45: 6-12 måneder

Opstart onsdag d. 9. DECEMBER 2020 – der er 7 undervisningsgange

Prisen er 690 kr.

Stimulastik i eget hjem

Tilbuddet er til mødregrupper eller tilsvarende, hvor børnene er mellem 3 og 12 mdr.

Der er plads til 5 børn + en voksen af gangen. Jeg kommer ud til jer i jeres vante omgivelser og medbringer forskelligt legetøj, som ikke kræver, at I skal ud og købe en masse hjem efterfølgende. I vil få en kort grundlæggende introduktion til de syv sansesystemer, med størst fokus på de tre primære; berørings-, labyrint- og muskel-ledsansen. Vi vil også lave forskellige øvelser som tilrettelægges efter børnenes alder og motoriske udviklingstrin.

Er der ønsker til særlige fokusområder kan dette aftales inden.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Sansemotorik dagpleje

Jeg tilbyder oplæg og vejledning til personalegruppen eller ved forældremøder. Det vil være med fokus på de aktiviteter, der kan laves med børn fra 8 mdr til 3 år samt baggrunden for hvorfor det er så vigtigt, at vi stimulerer og observerer børnenes sansemæssige og motoriske udvikling. Indholdet vil tilpasses det enkelte arrangement – hvor vidt det henvender sig faggruppen eller forældrene og om det aktiviteter og lege som er tilpasset livet i dagplejen eller derhjemme. I vil få en indføring i de primære sanser og hvordan de påvirker hverdagen for børnene og hvilke tegn der kan være på under- eller overstimulering af de enkelte sanser.

Jeg tilbyder ydermere enkeltbesøg eller forløb af tre til fire gange, hvor en eller to dagplejere med børn deltager hver gang. Jeg kommer ud i jeres vante omgivelser i dagplejen eller i legestuen. Fokus vil også her være på aktiviteter, som stimulerer børnenes sansemotoriske udvikling i dagligdagen.

Er der ønsker til særlige fokusområder kan dette aftales inden.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Sansemotorik vuggestue

Jeg kommer ud til jer i jeres vante omgivelser i vuggestuen. Jeg tilbyder oplæg, hvor børns udvikling og aktiviteter i fokus – hvis det er til forældremødet vil jeg lægge særlig vægt på aktiviteter i hjemmet, men selvfølgelig også berøre muligheder i hverdagen i en institution.

Ved et oplæg på personalemødet vil jeg have fokus på den motoriske udvikling for børn i alderen 10 til ca 36 mdr og hvilke muligheder der for aktiviteter i en institution – ønsker I, at der tages udgangspunkt i netop den hverdag I har tilrettelagt i jeres institution, kan dette aftales forinden, så jeg kan tage det med i forberedelsen. Der vil være mulighed for at komme med konkrete probelmstillinger og observationer undervejs.

Jeg tilbyder desuden undervisning for det pædagogiske i personale i institutionen – dette tilrettelægges som et oplæg ved et personalemøde efterfulgt af et forløb med flere besøg, hvor jeg tilpasser det netop Jeres institution og I har mulighed for at inddrage børnene ved nogle af besøgene.

For at både I og børnene får mest muligt ud af forløbet kan der maksimalt deltage 10 børn pr. gang og det antal voksne som der er nomeret til antal børn som deltager.

Hvis I ønsker tilbud på andre forløb eller har andet i tankerne, er I meget velkomne til at kontakte mig.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Sansemotorik børnehave

Jeg tilbyder oplæg, hvor børns udvikling og aktiviteter i hjemmet er i fokus – et oplagt fokus til forældremødet. Jeg vil give en indføring i de primære sanser og deres indvirkning på menneskes sansning – tegn på under- og overstimulering. Der vil også være inspiration til aktiviteter som understøtter den motoriske udvikling i hjemmet. Der er selvfølgelig plads til spørgsmål undervejs.

Jeg tilbyder undervisning for det pædagogiske i personale i institutionen – dette kan tilrettelægges som et oplæg ved et personalemøde eller som et forløb med flere besøg, hvor jeg tilpasser det netop jeres institution og hvor I har mulighed for at inddrage børnene ved nogle af besøgene. For at både I og børnene får mest muligt ud af forløbet kan der maksimalt deltage 10 børn pr. gang og det antal voksne som der er nomeret til antallet af børn.

Er der ønsker til særlige fokusområder kan dette aftales inden.

For priser – se her.

For kontakt – se her.

Vilkår og betingelser

Vilkår for anvendelse

Denne hjemmeside – www.mladefoged.dk – yder information i forhold de services som Ergoterapeut Marie Ladefoged tilbyder.

Ergoterapeut Marie Ladefoged materiale og information må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed uden forudgående godkendelse fra Ergoterapeut Marie Ladefoged.

www.mladefoged.dk's indhold må ikke sælges eller spredes i erhvervsmæssigt øjemed. Desuden må indholdet ikke ændres eller indarbejdes i andre værker eller publikationer, hverken i papirkopi eller i elektronisk format. Dette gælder også ved overførsel til andre hjemmesider i form af links, framing eller andet.

Ansvarsfraskrivelse

Ergoterapeut Marie Ladefoged fraskriver sig ethvert ansvar for, at denne hjemmeside er fri for fejl, computer-vira, eller at der er adgang til hjemmesiden uden afbrydelser. Parterne kan endvidere ikke gøres ansvarlige for tab af data, skader som følge af computer-vira, driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer eller indirekte tab af enhver karakter.

Ergoterapeut Marie Ladefoged forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel helt eller delvist at revidere hjemmesiden samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dens indhold.

Ergoterapeut Marie Ladefoged er ikke ansvarlige for brugernes anvendelse af www.mladefoged.dk eller for brugbarheden af de informationer og det materiale, som er offentliggjort på www.mladefoged.dk.

Brugerens downloads eller anden tilegnelse og anvendelse af information m.v., som er gjort tilgængeligt på www.mladefoged.dk, herunder via links til andre sider, sker på brugerens eget ansvar.

Lovvalg og værneting

Denne hjemmeside er fremstillet til internetbrugere i Danmark. Alle uoverensstemmelser uanset art (herunder sager, der ikke vedrører kontraktuelle spørgsmål) skal afgøres af danske domstole efter dansk ret.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Webstatik via Google Analytics

Websitet anvender desuden Google Analytics til at føre webstatistik.

Googles privatlivspolitik ses her.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: marie@mladefoged.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Ergoterapeut Marie Ladefoged

Telefon: +4526840361

Email: marie@mladefoged.dk